Trang Chủ » Pháp luật BĐS » Quỹ bảo trì chung cư

Quỹ bảo trì chung cư

Quỹ bảo trì chung cư  (hay còn gọi là quỹ bảo trì) là tiền cần có để chi trả cho việc duy trì chung cư hoạt động như lúc ban đầu (không bao gồm phần diện tích căn hộ, phần diện tích thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư và phần diện tích sân – vườn). Mục dích sử dụng “Quỹ bảo trì” bao gồm chi trả cho các nội dung sau:

+ Bảo trì công trình (không bao gồm thang máy).

+ Sửa chữa hay thay thế mới sau thời gian bảo hành các bộ phận, cấu phần của tòa nhà (không bao gồm việc  sửa chữa hay thay thế mới các điều kiện về bảo hành như đã ký kết với nhà cung cấp).

+ Nâng cấp các tiện ích công cộng hay chất lượng, thẩm mỹ tòa nhà (sơn hay trí lại).

+ Các nội dung khác phat1 sinh trong tương lai sau khi tòa nhà đi vào hoạt động.

–          Nguồn thu:

+ Từ việc cho thuê: Cho thuê một phần sàn tầng mái để lắp đặt các hệ thống thông tin liên lạc, bãi đậu taxi… (việc cho thuê này phải công khai và thể hiện bằng hợp đồng, không gây ảnh hưởng đến quyền lợi cuau3 chủ sở hữu và được pháp luật cho phép). Các khoản thu này sẽ được hạch toán đúng theo quy định của luật thuế và luật kế toán.

+Từ các chủ sở hữu: Ban đại diện chủ sở hữu sau khi được thành lập sẽ thỏa thuận với các chủ sở hữu về cách thức, mức tiền và thời điểm mà chủ sở hữu phải đóng cho quỹ bảo trì.

–          Quản lý và sử dụng quỹ  bảo trì chung cư:

+ Ban quản lý và đại diện sẽ cùng phối hợp để lập quy định và quy trình cụ thể cho việc quản lý và sử dụng quỹ bảo trì phù hợp với mục đích sử dụng quỹ.

+ Ban quản lý chịu trách nhiệm báo cáo tình hình thu và sử dụng (chi) quỹ bảo trì cho ban đại diện theo định kỳ hàng tháng (đính kèm các chứng từ, hóa đơn hợp lệ).

 Quỹ bảo trì chung cư được sử dụng hợp lý để tu bổ cho tòa nhà tránh tình trạng xuống cấp trầm trọng

  • Chi phí khác: là các chi phí mà các chủ sở hữu phải trả trực tiếp cho ban quản lý hay nhà cung cấp, không bao gồm các chi phí “Phí quản lý và quỹ bảo trì chung cư ” bao gồm:

–          Chi phí bảo hiểm:

+ Chủ đầu tư sẽ chịu trách nhiệm đại diện mua bảo hiểm chung cho cả chung cư (không bao gồm căn hộ thế chấp vay ngân hàng và không bao gồm bảo hiểm rủi ro tài sản bên trong căn hộ của các chủ sở hữu).

+ Chi phí mua bảo hiểm sẽ được phân bổ theo diện tích căn hộ và được chủ sở hữu thanh toán trực tiếp cho ban quản lý.

–          Chi phí gửi xe:

+ Ban quản lý sẽ là người tổ chức việc giữ xe, thu tiền giữ xe. Trong trường hợp xe bị mất cấp khi đặt trong hầm và khi thẻ giữ xe hợp lệ vẫn còn hiệu lực thì ban quản lý chịu trách nhiệm đền bù bằng tiền có giá trị tương đương (không đền bù bất kỳ tài sản nào khác để quên bên trong hoặc trên xe).

+ Tiền giữ  xe sẽ được đóng cho ban quản lý vào trước ngày đầu của tháng giữ xe và người giữ xe sẽ được cấp 1 thẻ giữ xe. Thẻ giữ xe có thể được gia hạn nếu cần. Thẻ giữ xe hợp lệ là thẻ giữ xe do ban quản lý phát hành và đăng ký mẫu tại văn phòng ban quản lý.

–          Chi phí điện:

Trả trực tiếp cho công ty điện lực theo số liệu của đồng  hồ điện tử. Tiền điện sử dụng trong căn hộ chạy máy phát (do cúp điện) sẽ được tính theo giá thỏa thuận với công ty điện lực và nguyên tắc tính sẽ được ban quản lý và ban đại diện thỏa thuận sau.

–          Chi phí sử dụng nước sạch:

Trả trực tiếp cho ban quản lý hàng tháng vào ngày quy định. Chi phí nước sạch hàng tháng bằng khối lượng (m3) sử dụng trong tháng nhân với đơn giá 01 m3 nước. Đơn giá 01 m3 = giá 01 m3 nước cấp của công ty cấp nước thành phố + chi phí hệ thống (bơm, xử lý, bảo trì, sửa chữa,..) + chi phí quản lý. Ban quản lý sẽ công khai giá thành 01 m3 nước và ban đại diện chịu trách nhiệm giám sát mức giá thực tế.

–          Chi phí điện thoại – Internet và các dịch vụ truyền thông khác:

Trả trực tiếp cho nhà cung cấp theo nhu cầu sử dụng.

–          Chi phí truyền hình và dịch vụ liên quan:

Trà trực tiếp cho nhà cung cấp theo nhu cầu sử dụng

–          Chi phí sử dụng khí đốt (gas):

Vì lý do an toàn trong phòng chống cháy – nổ, nên hầu hết các tòa nhà cung cấp khí đốt do ban quản lý chịu trách nhiệm, giá cung cấp bằng giá thị trường và ban quản lý chịu trách nhiệm thông báo cách thức thanh toán.

–          Chi phí khác:

Sử dụng riêng trong căn hộ và do chủ sở hữu trả trực tiếp cho nhà cung cấp.

Kiểm luôn trong

ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ

ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ TẠI CÁC THÀNH PHỐ

Chính phủ vừa ban hành nghị định 31/2014NĐ-CP quy định chi tiết một số điều ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TIN TỨC